Poptávka

Servisní smlouva

DVB-T2 je jedním z aktuálních problémů, které v souvislosti se společnou televizní anténou (STA) řeší bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, ale i správcovské společnosti. Není to však jediný problém. Tím dalším jsou např. prudké poryvy větru spojené s přechodem počasí, v jehož důsledku dochází k pohybu antény a tím rušení nebo úplné ztrátě signálu.

Pohotovostní dispečink

Na naší pohotovostní lince, kterou provozujeme v režimu 24/7, přijímáme různá oznámení. Od už zmíněného pohybu antény, přes vypadnutí jističe až po selhání některého z aktivních prvků v rozvodu. Pro zákazníky, kteří s námi uzavřeli servisní smlouvu, máme garantovanou reakční dobu. V současné době spravujeme téměř 15 000 bytů.

Benefity servisní smlouvy

Předpokladem rychlé a účinné opravy je vedení nemovitosti v naší databázi a znalost technologie instalované v objektu. Tyto technologie i jednotlivé komponenty máme k okamžité potřebě na skladě.

 • Preventivní kontrolní prohlídky 1krát ročně
 • Servis poskytovaný 365 dnů v roce
 • Pohotovostní dispečink v režimu 24/7 je k dispozici komukoliv z nemovitosti (není třeba, aby událost ohlásila pouze pověřená osoba) na telefonním čísle nebo e-mailové adrese
 • Rychlá reakční doba (24, 48 nebo 72 hodin od ohlášení události podle typu smlouvy)
 • Opravy výměnným způsobem bez čekání i bez přítomnosti pověřené osoby, pokud to nevyžaduje rozsah opravy
 • U vyšších typů smluv doprava na místo v ceně měsíčního poplatku
 • U vyšších typů smluv práce technika v ceně měsíčního poplatku
 • U smlouvy typu Premium materiál v ceně měsíčního poplatku
 • U smlouvy typu Premium v ceně měsíčního poplatku i poradna po telefonu

Tři typy servisních smluv

Rozsah služeb je u všech typů smluv stejný s výjimkou poradny na telefonu u smlouvy Premium. Některé služby jsou však u servisních smluv nižšího typu zpoplatněné nad rámec měsíčního poplatku a prodlužuje se reakční doba od nahlášení závady.

Kontrola, měření, výměna, nastavení

 • anténního systému
 • terciálních rozvodů
 • sekundárních rozvodů
 • koncových bodů
 • hlavní stanice

Objednejte si nezávaznou návštěvu technika pro posouzení stavu. Na základě individuálního dohody a stavu Vaší STA Vám předloží návrh měsíčního poplatku, ve kterém čerpáte všechny výhody servisní smlouvy.

Servisní smlouva

Ani změny počasí ani přechod na DVB-T2 vás nezaskočí

Mám zájem

Preferujete přímý kontakt?