Poptávka

Oznámení o možném protiprávním jednání podle § 2 zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. 

Komu oznámit: 

Pro příjem oznámení o možném protiprávním jednání je určena, dokud nebude určeno jinak, příslušná osoba, kterou je Alena Brzoňová, tel.: 736 516 504, e-mail: promsat@podatoznameni.cz.
Další možností oznámení je doručení oznámení Ministerstvu spravedlnosti na stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Jak oznámit příslušné osobě: 

  1. vyplněním elektronického formuláře na www.podatoznameni.cz, PIN pro vstup je CRW4A 
  2. elektronickým dopisem na adresu příslušné osoby
  3. ústně osobně nebo telefonicky přímo příslušné osobě

Omezení možnosti podat oznámení: 

Společnost PROMSAT CZ s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

 

Souhlas se zvukovým záznamem vzor.pdf

Preferujete přímý kontakt?