Poptávka

Vyhněte se ztrátám

Povinné revize obytných a kancelářských budov

Kategorie Zařízení Typ revize Lhůta
Elektrické zařízení elektroinstalace pravidelná revize 1x za 5 let
hromosvod vizuální kontrola
pravidelná revize
1x za 2 roky
1x za 4 roky
Požární bezpečnost elektrická požární signalizace kontrola provozuschopnosti
zkoušky činnosti
u některých typů vyžadovány zkoušky činnosti ústředny a doplňkových zařízení
1x za 5 let
1x za 2 roky
1x za 4 roky
nouzové osvětlení kontrola provozuschopnosti 1x za 5 let

Zajistíme vám revize

Zkontrolujeme všechna elektrická zařízení a elektroinstalace

Mám zájem

Preferujete přímý kontakt?