Poptávka

Technologie se mění, řemeslo zůstává

25.10.2019

Kvalita je pro nás řemeslo, pořádně odvedená práce, za kterou se nemusíme stydět. Je to základ úspěchu v tržním prostředí, který generuje pozitivní reference a přináší další zakázky, říká Jan Pánek, jednatel naší společnosti v rozhovoru s šéfredaktorem odborného časopisu pro pravidelnou přílohu Rating stavebních dodavatelů.


Co si představujete pod slovem kvalita?
Kvalita v jakémkoliv odvětví v sobě skrývá mnoho vrstev. V případě naší služby je to kvalita produktů, kvalita služby a v neposlední řadě je to přidaná hodnota pro zákazníka. Kvalita produktu jsou vlastně technologie a komponenty, které instalujeme. Kvalita služby v sobě skrývá opět více složek od techniků s dlouhodobou řemeslnou zkušeností až po know-how organizace práce. Přidaná hodnota je u nás pohotovostní dispečink, který provozujeme v režimu 24/7. Každá z těchto součástí má svůj význam a žádná z nich se nesmí vynechat. Výsledkem takového přístupu je pak spokojený zákazník. Nutno podotknout, že kvalita není neměnná hodnota, je třeba na ní neustále pracovat.

Kvalita je tedy do značné míry o lidech. Jak jste na tom ve firmě? Nepřeplácí konkurence vaše nejlepší pracovníky?
Máte pravdu a není to nic nového. A neděje se to pouze v období, ve kterém se momentálně nacházíme a které se vyznačuje nízkou nezaměstnaností a vysokou poptávkou po mnoha profesích. To, že konkurence oslovuje naše pracovníky, je vlastně potvrzením toho, že máme, jak se říká čich na lidi, kteří jsou řemeslně a profesně zdatní. Nadstavbou jsou pak školení, kterými jejich schopnosti dále rozvíjíme. Nutno podotknout, že vítáme jejich chuť třeba i studovat vysokou školu. Tak trochu se u této otázky dostáváme k loajalitě zaměstnanců vůči firmě. Ta nevzniká jako samozřejmost, ale je odrazem vnitrofiremní kultury, na které je třeba, stejně jako v případě kvality, neustále pracovat. 

Jakými cestami se snažíte pracovní týmy stabilizovat, aby nedošlo k poklesu kvality odvedené práce?
Je to do značné míry o atmosféře, která ve firmě panuje. Snažíme se udržovat přátelskou atmosféru a vyvolávat spoluzodpovědnost za finální kvalitu každého stavebního díla. Nicméně nic se nesmí přehánět. Hodně dám na kolektivní duch ve společnosti. Opak se často nazývá blbou náladou, a té se snažím vyhnout. S většinou lidí stačí vést osobní dialog, vysvětlovat problémy a hledat řešení. I přesto, že máme více jak 85 zaměstnanců, skoro všechny je osobně znám. Nejsou pro mě anonymní a já pro ně také ne. Ve firmě, kde se všichni znají a mluví spolu, panuje vždy lepší atmosféra. 

Váš obor přináší prakticky každý den nějaké novinky. Jak jste už uvedl, Vaši zaměstnanci procházejí školeními. Můžete to rozvést?
Dodavatelé nám v rámci zavádění nových produktů nabízejí různá školení. Zároveň všem umožňuji návštěvy smysluplných veletrhů. Zaměstnanci rovněž mohou sami přijít s vlastní iniciativou, pokud cítí, že pro jejich práci je vhodné nějaké rozšíření znalostí a dovedností. Kromě toho přichází firma i s řadou školení, a to nejen těch, které vyplývají ze zákona.

Jste svázáni normami, vyhláškami a zákony. Pomáhají vám nebo naopak škodí ve vztahu ke kvalitě?
Situace je taková, že některé normy mají vlastně pouze doporučující charakter a nejsou „závazné“. Nelze se o ně tedy vždy, v případě nějakých sporů, efektivně opřít. Naopak existují některé věci, které jsou dány nařízeními vlády, a dokonce i zákonem a evropskou legislativou. Ve finále se ale vždy vyplatí i tato doporučení respektovat. O nedodržování zákonů vůbec nemluvím. Připouštím, že v praxi nemusí být jednoduché se v tom všem orientovat. Pokud však jste přítomen už u vzniku projektu, víte, podle jakého standardu se konkrétní stavba bude odehrávat. V takovém případě si nemyslím, že by normy, vyhlášky a zákony měly negativní vliv na kvalitu výsledného díla.

Existuje takové hezké české slovo – optimalizace. I vy jste nuceni kupříkladu investorem k hledání krajních řešení?
Optimalizaci má „rád“ finanční úřad, ale vážně. Podle mého názoru je na každém zhotoviteli, kam až je ochoten zajít. Vždy si musíte umět obhájit svou cenu. Nemám rád krajní řešení. Přiznávám, že všeobecně panuje ve společnosti tlak na cenu, proto říkám, že svou cenu si musíte uhájit. Jinak se dostanete do problému s kvalitou a jistě i v čase by se vám to vymstilo. A to nemluvím pouze o nějaké škodě na majetku, ale může dojít i k okamžikům, kdy bude ohrožen lidský život. Není to dobrá cesta kráčet po krajnici a tzv. optimalizovat. Nikdy do budoucna nevíte, jak bude systém využíván, a proto se vždy vyplatí jej mít koncipovaný na 105 procent a ne na 95 procent.
Všichni se potýkáme s tím, že v rámci tendru má investor nějakou představu o nákladech, které vycházejí z projektu. My zde podepisujeme, že jsme se s ním seznámili. Máme na to výrazně méně času než projekční týmy, ale i tak jsou zde parametry, podle kterých se každá odborná firma může rozhodnout a posoudit vhodnost daného řešení. Mám však zkušenost, že pokud se hledá nějaká optimalizace, pak je to většinou v těch oblastech výstavby, které nemají zásadní vliv na kvalitu stavby.

V době, kdy je stavebnictví v konjunktuře, vy vidíte do velkého procenta zakázek v daném roce a na trhu je nedostatek kapacit, je vaše vyjednávací pozice o ceně mnohem silnější.
Nechodíme do veřejných výběrových řízení. Kontrola nám nevadí, ale nekompetentní tlak na cenu ano. Letošní rok již teď v březnu máme pokrytý zakázkami na cca 80 procent. Účastníme se výběrových řízení u developerů, u SVJ, u bytových družstev, u neziskových organizací… Pokud se setkáme s tlakem na cenu, pak musím říci, že naše cena je konečná a pod ní jít nemůžeme. V opačném případě bych nebyl schopen garantovat potřebnou kvalitu. Než utrpět takové vítězství, pak je lepší včas odejít. Zároveň se neumím dostat na cenu firem o několika řemeslnících jednoduše proto, že naše náklady jsou vyšší. Ale jsme schopni poskytnout jiné výhody a sem jednoznačně patří i následný servis, který poskytujeme 24 hodin po celých 365 dní v roce. Ten vám nemůže žádný malý dodavatel levnějších řešení zaručit, protože když ho budete potřebovat, může být kupříkladu na dovolené.
Rozhodující je to zejména ve chvíli, kdy něco přestane fungovat a může jít třeba jen o společnou anténu. Správce musí závadu odstranit co nejdříve a na koho se tedy obrátí? Většinou na nás, protože udržujeme nepřetržitou pohotovost. Navíc pro tyto správcovské firmy, SVJ i bytová družstva provádíme pravidelné kontroly těchto technologií.

Jak se vyvíjí trh, mění se v čase požadavky klientů?
Vždy jde o dialog. A ten se podle mě v čase mění ku prospěchu spolupráce a růstu kvality. Pochopitelně, že se investor bude bránit vydat víc peněz, než jste mu slíbil a podepsal. I v tendrech již cítím posun od jednoznačné dominance ceny k jiným parametrům, kde kvalita hraje stále větší roli. Rostou kompetence samotných výběrových komisí a investoři jsou ochotni si za kvalitu připlatit.
Na cenu má velký význam i faktor času. Pokud vás někdo nutí, abyste zakázku odvedl ve zkráceném režimu, znamená to, že tam budete muset poslat víc lidí, a tím se vystavujete, v rámci souběhu řemesel, mnoha dalším komplikacím, které pramení z administrace na samotné stavbě. Je pochopitelné, že se pak dílo prodražuje. Navíc každé řemeslo potřebuje svůj čas!

Můžete jmenovat realizovanou stavbu, při které byly využity systémy nebo technologie, které nejsou běžně využívány?
Hodně pracujeme pro developery. Pro společnost Skanska jsme ve Strašnicích realizovali zajímavý projekt U hranic. Kromě klasické silnoproudé části se v podzemních garážích, kam byl povolen vjezd vozidel na LPG a CNG, kombinovaly moderní technologie, které zajišťují monitoring úrovně těchto plynů a CO. Zároveň jsme přes elektronickou požární signalizaci schopni ovládat gravitační uzávěry, které zabraňují kritickému nahromadění plynu v jednotlivých sektorech. To vše při zapojení čidel na LPG, CNG a CO do MaR, následné propojení se vzduchotechnikou a pochopitelně i s poměrně robustním zálohováním pro případ požáru a výpadku proudu. Jinak ale musím konstatovat, že developerské projekty většinou nejsou přehlídkou těch opravdu nejmodernějších technologií. Jednoznačně proto, že by se jejich použití negativně projevilo ve výsledné ceně. Je však nutné podotknout, že použitá řešení jsou v tom nejlepším možném standardu a uživatelsky přívětivá. 

Jaké kanály využíváte nejčastěji při získávání nových klientů?
Velkou část zakázek získáváme na základě referencí. Nicméně je důležité být neustále vidět, a proto využíváme online i off-line kanály. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v roce, kdy jsme oslavili 20 let působení na trhu, nesoustředili jsme se pouze na propagaci našich služeb, ale i na připomenutí tohoto výročí, které zároveň sděluje, že bez kvality bychom se tak dlouho na trhu neudrželi.

Preferujete přímý kontakt?