Poptávka

Realizace bezpečnostních elektroinstalací v novostavbě bytového domu

25.09.2019

Nově vzniklým stavbám, které respektují své okolí, se velká mediální pozornost nevěnuje. Častěji o takových projektech píšou odborné časopisy. Nejinak je tomu i v případě projektu Sestupná 7 na Praze 6, který zaujal redaktory z magazínu Stavitel. Zveřejňujeme přepis celého článku otisknutého v srpnovém vydání tohoto časopisu.


Bytový dům se nachází v blízkosti historického jádra Liboce.

Společnost PROMSAT CZ působí v oblasti elektroinstalací už více než 20 let. Za tuto dlouhou řadu let se stala partnerem mnoha developerů nebo generálních dodavatelů staveb. Má za sebou stovky velkých i malých realizací, jejichž společným jmenovatelem je komplexní řešení propojující více typů služeb. Jednou z takových realizací je i instalace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací a bezpečnostních systémů v novostavbě bytového domu v pražské Liboci. 

V souladu s lokalitou
Projekt Sestupná 7 nikdy nebudil žádný větší rozruch, jak to často bývá v lokalitách, které jsou na okraji historických částí měst. Důvod byl prostý. Bytový dům, ačkoliv byl postaven místo zbourané budovy, byl navržen tak, aby co nejvíce zapadl do nízkopodlažní okolní zástavby. Objekt je pětipodlažní, přičemž dvě podlaží jsou podzemní. V těch se nachází kromě garážových stání i technické zázemí budovy s vlastním plynovým kotlem, sauna a malé fitcentrum. V objektu je celkem 6 bytových jednotek, přičemž na posledním podlaží je vestavěný půdní byt.
Objekt na první pohled přirozeně navazuje na sousední domy, se kterými tak tvoří jednolitý pás domů. Uvnitř budovy se však skrývá komfort, bez kterého by se dnes málokdo obešel. Většina těchto vymožeností by bez rozvodů elektřiny nebyla funkční. 

Spolupráce s projektanty 
Projekt novostavby vytvořený architektonickou kanceláří Studio acht neobsahoval všechny potřebné informace. Technici ze společnosti PROMSAT CZ tedy spolupracovali přímo s projektantem a na základě svých zkušeností doporučili i změnu některých původně navrhovaných systémů.

Realizace
Realizace elektroinstalací byla započata instalací silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně strukturované kabeláže. Do každého bytu jsou vedeny jak metalické kabely, tak také optický kabel jako příprava pro datové přenosy.
Dalšími součástmi práce byla instalace bezpečnostních systémů, tedy elektronického zabezpečovacího systému, kamerového systému, domovních zvonků a čipového systému, které zároveň splňují funkci přístupového a docházkového systému. Dále se instalovaly zálohy bezpečnostních zařízení a systém CO, hromosvod a společná televizní anténa.

Zabezpečení na prvním místě 
Volbou projektanta pro zabezpečení objektu a jednotlivých bytových jednotek byl elektronický zabezpečovací systém typu Galaxy od výrobce Honeywell. Galaxy Flex jako hybridní zabezpečovací systém vhodný pro menší a střední realizace splňoval všechny požadavky i z pohledu techniků. Ústředna typu Flex 20 s dvaceti poplachovými zónami je vybavena firmwarem umožňujícím realizovat i náročnější požadavky.
Každý byt je zabezpečený samostatně a majitel je v případě události informován prostřednictvím SMS zprávy.

Požárně bezpečnostní zařízení
Jedním z hlavních bezpečnostních prvků, které se realizovaly, byla i dodávka a instalace požárně bezpečnostních zařízení. V rámci objektu jsou namontovány autonomní detektory kouře Schneider, které při detekování kouře výstražným zvukovým signálem upozorňují na přítomnost kouře. 
Pro zajištění trvalého napájení systému pro odvod kouře v případě požáru byl instalován certifikovaný záložní zdroj Astip PS. Původně zvolený záložní zdroj pro systém odvodu kouře byl na základě doporučení techniků změněn právě na systém Astip PS, a to proto, že lépe odpovídal požadavkům.

Kamerový systém
Pro CCTV byly navrženy kamery HIKVISION, které hlídají vstupní prostory budovy. Použity byly kamery DOME s funkcí automatického ostření v provedení IP. 
Samozřejmostí těchto kamer je kvalitní záznam v HD rozlišení a dostatečně dlouhá doba záznamu díky síťovému záznamovému zařízení Hikvision NVR pro 16 kamer. Kamery disponují ANR technologií, která zajišťuje nepřetržitý záznam i v případě problémů v síti.

Domovní zvonky a čipový systém
Pro vstup do objektu a do sauny, která je v suterénu budovy, byly instalovány domovní zvonky a čipový systém. V obou případech byly zvoleny produkty značky Techfass. Domovní zvonky v kombinaci s čipovým systémem fungují zároveň jako přístupový a docházkový systém, umožňují totiž zaznamenávat i příchody a odchody. Běžněji jsou tyto systémy využívány ve velkých bytových domech nebo administrativních budovách. V případě této instalace byl důvodem docházkový systém do sauny navzdory tomu, že jeho instalace je technicky velmi náročná. Nezanedbatelným důvodem byl však i jeho propracovaný design. 
Domovní zvonky a čipový systém jsou mezi sebou navzájem propojené. Zálohy čipových zámků mají svůj integrovaný záložní systém.

Bezpečnostní opatření v garážích
Pro zvýšení bezpečnosti v podzemních garážích byl realizován detekční systém pro nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého značky Aseko. Systém tvoří čtyř-úrovňová ústředna Aseko ASIN ACV, na kterou jsou napojena čidla GTE CO, které snímají nebezpečné koncentrace CO. Čidla jsou vybavena elektrochemickým senzorem, který nereaguje na případné úniky topných plynů. Systém je napojený na sirény Aseco TOLP a výstražné světelné tabule s upozorněním.

Příprava pro nabíjení elektromobilů
Elektromobilita je jedním z témat, které hýbou společností. Elektromobilita a její větší pronikání v souvislosti tlakem na ekologii se projevil i v případě této realizace. V rozvaděči je už připravena kabeláž pro nabíjení elektromobilů. Zvoleno je i místo pro budoucí automobilovou nabíjecí stanici. Až nastane ten správný čas, nebude třeba do objektu zasahovat.
Jako malá třešinka na dortu se v kontextu sofistikovaných bezpečnostních systémů jeví instalace řídící jednotky Busch Jalousie control od značky ABB s designem Future Linear pro ovládání žaluzií. I tato instalace však souvisí s bezpečností. Na střeše je namontovaný větrný senzor, který v případě, že rychlost větru překročí nastavené hodnoty, otevře žaluzie, aby nedošlo k jejich poškození.

Na první pohled nenápadná nízkopodlažní stavba, ukrývá bezpečnostní systémy na úrovni velkých bytových či administrativních objektů.

Preferujete přímý kontakt?