Poptávka

Konverze bývalého mlýna na budovu ZŠ, Kostelec nad Černými lesy

14.07.2020

Nedostatek prostoru ve školách je téma, které snad nikdy neskončí. Ve středočeském městě se právě z důvodu akutního nedostatku prostoru rozhodli pro konverzi budovy bývalého mlýna pro umístění odborných učeben a třídy pro výuku multimédií a IT. Společnost PROMSAT CZ se stala subdodavatelem pro výstavbu silnoproudých a slaboproudých systémů. Zveřejňujeme přepis celého článku publikovaného na odborném portálu TVSTAV.


V r. 2017 se majitel nemovitosti, investor stavby a zřizovatel základní školy Město Kostelec nad Černými lesy rozhodl přistoupit k zásadnímu kroku, kterým byla přestavba a rekonstrukce chátrající budovy bývalého mlýna v areálu školy. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a také standardu konektivity školy.
Důvodů, proč byla zvolena přestavba a rekonstrukce bývalého mlýna nikoliv stavba nové budovy na místě staré, bylo více. Jedním z nich bylo umístění nemovitosti v městské památkově zóně v centru města.
Realizace elektroinstalací částečně zasahovala i do období zvýšených opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Nezbytným vybavením tedy byly kromě helem i roušky a rukavice.

Spolupráce s projektanty a investorem
Důležitým faktorem při realizaci elektrorozvodů byl požadavek na propojení hlavní budovy školy, ve které se nacházejí třídy, sborovny a kabinety učitelů, s rekonstruovanou budovou. Nezbytným předpokladem tedy byla úzká spolupráce jak s projektanty ze společnosti Energy Benefit Centre a.s. tak se zástupci na straně investora. 

Realizace silnoproudých elektroinstalací
V rámci silnoproudých elektroinstalací realizovala společnost PROMSAT CZ rozvody a osazení zásuvek, vypínačů, světel, rozvaděčů, nouzových svítidel a zbudování elektro přípojky budovy. Při volbě značky koncových prvků byly zvoleny produkty značky Legrand. V případě svítidel bylo použito více značek. Jednou z nich byly i svítidla od českého výrobce MODUS. Strukturovaná kabeláž od datové zásuvky přes panel do datového Patch panelu, byla vybudována technologii SCHRACK.

Nedílnou součástí byla realizace elektroinstalací pro žaluzie a instalace závěsných konstrukcí pro svítidla v učebnách. 

Vzhledem k povinnosti ochrany budovy před úderem blesku byl osazen hromosvod.

V rámci slaboproudých elektroinstalací byly instalovány datové zásuvky pro vnitřní síť a výstavbu nové serverovny sloužící pro novou budovu.  Tato serverovna byla propojena optickými kabely do staré budovy školy.

Dále byla realizována výstavba rozvodů pro jednotný čas, zvonky, školní rozhlas, IP vrátník s IP komunikací a volací systém pro invalidní osoby, který umožňuje zdravotně postiženým osobám přivolat si pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu. 

Součástí elektroinstalací byla i výstavba záložního zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) pro systém chráněné únikové cesty (CHÚC) tvořící samostatný požární úsek určený k evakuaci osob a také pro rozhlasovou ústřednu informující uživatele budovy o vzniklém nebezpečí.

Strukturovaná kabeláž
Jako optimální řešení pro přenos dat a propojení uživatelů v rámci sítě bylo navrženo vybudování strukturované kabeláže.
Ta je v této realizaci tvořená jak metalickými, tak i optickými trasami. Hlavní přívodní trasu tvoří jednovidový optický kabel, který je vedený z hlavního datového rozvaděče do podružných rozvaděčů. Pro metalickou síť, která vede od datových rozvaděčů k jednotlivým zásuvkám, byly použity metalické kabely UTP CAT6. Pro datové rozvaděče jsme využili produkty zn. Schrack, pro rychlejší a přesnější testování metalických kabeláží certifikační přístroj DSX 8000 od společnosti Fluke Networks.

Propojení hlavní budovy s mlýnem
Jedním z důležitých požadavků investora při realizaci slaboproudých elektroinstalací, bylo síťové propojení hlavní budovy školy a budovy mlýna. Tento požadavek se týkal zejména PC sítí, IP vrátníku s možností komunikace mezi dveřmi a telefony ve sborovnách, školního rozhlasu, jednotného času a zvonků. 

Moderní technologie ve starém mlýně
Vzhledem k tomu, že cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a také standardu konektivity školy, už při projektování se počítalo s tím, že učebny budou vybaveny interaktivními tabulemi a projekcí, pro které budovala společnost PROMSAT CZ elektro přípravu.

Realizace
Samotná realizace výstavby silnoproudých a slaboproudých systémů byla zahájena v dubnu 2019.
Navzdory tomu, že část prací probíhala v době, kdy platila omezení v důsledku koronavirové pandemie, byla realizace dokončena v plánovém termínu v květnu 2020. 

Konverze budovy bývalého mlýna je financována ze zdrojů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, a státního rozpočtu, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován městem Kostelec nad Černými lesy.

 

 

 

Preferujete přímý kontakt?