Poptávka

Budiž hudba, hodně hudby.

29.08.2019

Málokdo v České republice nezná Kytary.cz s největším showroomem hudebních nástrojů, který je pro milovníky hudby vstupenkou do ráje. Ale nebylo tomu tak vždy. A PROMSAT CZ byl u toho. Zveřejňujeme přepis článku z časopisu Materiály pro stavbu.


Když téměř před 20 lety vznikla malá prodejna o velikosti 16 m2, málokdo předpokládal, že o 18 let později bude velikost prodejní plochy 1300 m2 a bude se rozkládat na dvou podlažích. Řeč je o největším showroomu hudebních nástrojů v České republice s názvem Kytary.cz, který znají i ti, jež hudbu vnímají pouze jako kulisu při jízdě autem.
Jedinečnost tohoto způsobu prodeje se však neskrývá pouze ve velikosti prodejní plochy, ale i v propojení s velkou skladovací halou, která na prodejnu navazuje. Zboží, které není na prodejní ploše, ale ve skladu, dostane zákazník do rukou v řádu jednotek minut. Označení sklad ale úplně neodpovídá realitě. Správné označení je logistické centrum, které také odbavuje objednávky do celé Evropy a ukrývá v sobě zboží v hodnotě desítek milionů korun. 

Bezpečnost na prvním místě
V r. 2017 se společnost rozhodla přistoupit k zásadnímu kroku, kterým byla přestavba, rozšíření a rekonstrukce centrály firmy v pražských Modřanech. Stávající budova už nevyhovovala jednak z důvodu kapacity, jednak z důvodu morální i technické zastaralosti technického vybavení. 
Zabezpečení budovy se v případě tak vysoké finanční hodnoty uskladněného zboží skloňovalo ve všech pádech.
A právě k této činnosti byla přizvána i společnost PROMSAT CZ, která realizovala nový kamerový a zabezpečovací systém včetně instalace strukturované kabeláže jako základního prvku komunikační infrastruktury. 

Strukturovaná kabeláž
Jako optimální řešení pro přenos dat a propojení jednotlivých uživatelů v rámci místní sdělovací sítě bylo navrženo vybudování strukturované kabeláže.
Ta je v této realizaci tvořená jak metalickými, tak i optickými trasami. Hlavní přívodní trasu tvoří jednovidový optický kabel, který je vedený z hlavního datového rozvaděče do podružných rozvaděčů. Pro metalickou síť, která vede od datových rozvaděčů k jednotlivým zásuvkám, byly použity metalické kabely UTP CAT6. Pro datové rozvaděče jsme využili produkty zn. Schrack, pro rychlejší a přesnější testování metalických kabeláží certifikační přístroj DSX 8000 od společnosti Fluke Networks.

Kamerový systém
Pro CCTV byly zvoleny kamery HIKVISION, které hlídají nejen prostory prodejny a kanceláří, ale především skladové prostory. Použity byly dva typy kamer, DOME a panoramatické kamery Fish Eye, oba typy v provedení IP. 
Samozřejmostí je kvalitní záznam v HD rozlišení a dostatečně dlouhá doba záznamu díky objemnému datovému uložišti v záznamových zařízeních NVR. 
Vzhledem k vysoké finanční hodnotě uskladněného zboží byly na přání investora instalovány kamery tak, aby bylo možné s přehledem sledovat všechny prostory skladu. Kamery poskytují informace ke skladovým zásobám a v neposlední řadě umožňují mít přehled o bezpečnosti pracovníků pohybujících se po hale.  

Zabezpečovací systém
Jako PZTS byl zvolen systém Jablotron 100, a to nejenom na základě požadavku investora, ale i proto, že umí zvládnout požadovaný rozsah periferie i rezervu pro případné rozšíření do budoucna. 
Při realizaci jsme instalovali nejrůznější bezpečnostní prvky od pohybových čidel JA-110P přes magnetické detektory střežící plášť objektu, až po kouřové a teplotní detektory JA-110ST.
V prostorách suterénu byly kromě základních bezpečnostních prvků instalovány také záplavové detektory a v kotelně detektor úniku plynu GS-133.
Ústředna PZTS je kromě odesílání informací pověřeným osobám připojena také na pult centrální ochrany (PCO), čímž je zvýšena ochrana majetku investora v případě jakékoliv události.
Vzhledem k tomu, že se objekt stále rozšiřuje, je třeba doplňovat bezpečnostní prvky. Nicméně možná vzdálenost sběrnicových prvků k ústředně není nekonečná. Z tohoto důvodu bylo nutné na vybraná vhodná místa instalovat posilovače sběrnice s vlastní zálohou napájení, aby byla zajištěna spolehlivá funkčnost celého systému.  

Dvě etapy realizace
Vzhledem k rozsáhlosti budovy byla celá realizace rozdělena do dvou etap. 
První etapa, ve které byly prováděny instalace v kancelářích a showroomu a instalace strukturované kabeláže v rámci celého objektu, trvala 6 měsíců. Druhá etapa, která probíhala za plného provozu, trvala 2 měsíce. 

Budova Kytary.cz, jejíž fasáda na první pohled poutá pozornost, v sobě skrývá sofistikovaný zabezpečovací systém, který upozorní včas na jakoukoliv událost

Preferujete přímý kontakt?